Αίθουσα «Καλογιάν»
Αίθουσα «Έλενα»
Αίθουσα «Ντεσισλάβα»
Submit Your Request

Request for an event


* Check-in
Check-out
Single Rooms
Double Rooms
Suites
Conference Hall      Seats 
Coffee breaks     Lunch        Dinner 
* Contact
Company
* Phone
Fax
* e-mail
Additional requirements
 
  Filling the fields marked with  *  is mandatory!


© 2010 Hotel Bolyarski. All rights reserved
Design by - Sevenstudio.net